Content in box 1..
Home
Research
Facilities
Senior members
Junior members
Partners
Publications
Vacancies
Contact
Suni
Hydrophobic carbon quantum dots
Suni
Visible light triggered antibacterial polyurethane doped with hydrophobic carbon quantum dots
idAuthorsTitleJournal/Book/Conference
Nenad K. Stanković, Michal Bodik, Peter Šiffalovič , Mario Kotlar, Matej Mičušik, Zdenko Špitalsky, Martin Danko , Dušan D. Milivojević, Angela Kleinova, Pavel Kubat, Zdenka Capakova, Petr Humpoliček , Marian Lehocky , Biljana M. Todorović Marković , and Zoran M. MarkovićAntibacterial and Antibiofouling Properties of Light Triggered Fluorescent Hydrophobic Carbon Quantum Dots Langmuir–Blodgett Thin FilmsACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6 (3), pp 4154–4163
Michal Bodik, Peter Siffalovica ,Peter Nadazdy, Monika Benkovicova, Zoran Markovic ,Juraj Chlpik, Julius Cirak, Mario Kotlar, Matej Micusik ,Matej Jergel ,Eva MajkovaOn the formation of hydrophobic carbon quantum dots Langmuir films and their transfer onto solid substratesDiamond and Related Materials Volume 83, March 2018, Pages 170-176
Kepić, D.P., Ristić, I.S., Marinović-Cincović, M.T., Peruško, D.B., Špitálsky, Z., Pavlović, V.B., Budimir, M.D., Šiffalovič, P., Dramićanin, M.D., Mičušík, M., Kleinová, A., Janigová, I., Marković, Z.M., Todorović Marković, B.MSimple route for the preparation of graphene/poly(styrene-b-butadiene-b-styrene) nanocomposite films with enhanced electrical conductivity and hydrophobicityPolymer InternationalVolume 67, Issue 8, August 2018, Pages 1118-1127
Zoran M. Marković, Svetlana P. Jovanović, Pavle Z. Mašković, Martin Danko, Matej Mičušík, Vladimir B. Pavlović, Dušan D. Milivojević, Angela Kleinová, Zdeno Špitalský and Biljana M. Todorović MarkovićPhoto-induced antibacterial activity of four graphene based nanomaterials on a wide range of bacteriaRSC Advances, Issue 55, 2018, Issue in Progress
KEPIĆ, Dejan - MARKOVIĆ, Zoran M. - JOVANOVIĆ, Dragana - BUDIMIR, Milica - KLEUT, Duška - BAJUK-BOGDANOVIĆ, Danica - PAVLOVIĆ, Vladimir - TODOROVIĆ-MARKOVIĆ, BiljanaGold nanoparticles/exfoliated graphene hybrid obtained by gamma irradiation Czech Chemical Society Symposium Series, 2018, roč. 16, č. 5, s. 444. ISSN 2336-7202
KOVÁČOVÁ, Mária - MARKOVIĆ, Zoran M. - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - HUMPOLÍČEK, Petr - LEHOCKÝ, Marián - VAJĎÁK, Ján - CAPÁKOVÁ, Zdenka - KUBÁT, Pavel - ŠPITÁLSKY, ZdenkoAntibacterial polyurethane/hydrophobic carbon quantum dots composites for biomedical applicationsPLASTKO 2018 : sborník příspěvkú z konference. - Zlín, ČR : Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 142-143. ISBN 978-80-7454-727-0
MARKOVIĆ, Zoran MInvited lecture-Antibacterial and photocatalytic properties of polyurethane doped with carbon quantum dotsCzech Chemical Society Symposium Series, 2018, roč. 16, č. 5, s. 433. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností)
PREKODRAVAC, Jovana - VASILJEVIC, Bojana - MARKOVIĆ, Zoran M. - BUDIMIR, Milica - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - DANKO, Martin - TODOROVIC-MARKOVIĆ, BiljanaSwift synthesis of N-doped GQDs by microwave irradiationCzech Chemical Society Symposium Series, 2018, roč. 16, č. 5, s. 444. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností
ŠPITÁLSKA, Eva - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MARKOVIĆ, Zoran M. - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - ŠKULTÉTY, ĽudovítLow-cost light-induced therapy to treat rickettsial infectionPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2018, vol. 24, p. 150-152. (2.895 - IF2017). ISSN 1572-1000.
ŠPITÁLSKY, Zdenko - MARKOVIĆ, Zoran M. - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - ŠKULTÉTY, Ľudovít - ŠPITÁLSKA, EvaÚčinok fotodynamickej terapie na rickettsiózyZborník príspevkov z 6. ročníka vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. Editor: Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, s. 148-149. ISBN 978-80-89738-13-7.
TODOROVIĆ-MARKOVIĆ, Biljana - BUDIMIR, Milica - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MARKOVIĆ, Zoran MGamma ray assisted modification of transparent doped polyurethane filmsCzech Chemical Society Symposium Series, 2018, roč. 16, č. 5, s. 429-430. ISSN 2336-7202.(Sjezd českých a slovenských chemických společností)
Mária Kováčová, Zoran M. Marković* , Petr Humpolíček, Matej Mičušík, Helena Švajdlenková, Angela Kleinová, Martin Danko , Pavel Kubát , Jan Vajďák, Zdenka Capáková, Marián Lehocký , Lukaš Münster, Biljana M. Todorović Marković , and Zdeno Špitalský*Carbon Quantum Dots Modified Polyurethane Nanocomposite as Effective Photocatalytic and Antibacterial AgentsACS Biomater. Sci. Eng., 2018, 4 (12), pp 3983–3993
Svetlana Jovanović, Ivanka Holclajtner-Antunović, Snežana Uskoković-Marković, Danica Bajuk-Bogdanović, Vladimir Pavlović, Dragana Tošić, Marina Milenković, Biljana Todorović MarkovićModification of graphene oxide surfaces with 12-molybdophosphoric acid: Structural and antibacterial studyMaterials Chemistry and Physics,2018,213,157-167
Copyright 2014 Dr Zoran Markovic and Dr Biljana Todorovic Markovic